پنج شنبه 23 آبان 1398 | 1398/08/23بدری در نطق میان دستور خطاب به وزیر جهاد کشاورزی :

آیا خبر دارید در استان اردبیل ارزش ریالی یک سبد خالی میوه از ۵ کیلوگرم سیب بیشتر است؟

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت: آیا خبر دارید در استان اردبیل ارزش ریالی یک سبد خالی میوه از پنج کیلوگرم سیب بیشتر است؟

بدری در نطق میان دستور خطاب به وزیر آموزش و پرورش :

آیا قصد دارید اجرای رتبه‌بندی معلمان را به نیمه سوم سال موکول کنید؟

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس خطاب به وزیر آموزش و پرورش، گفت: رتبه بندی معلمان قرار بود از اول مهر اجرا شود اما اخیرا از اجرای آن در نیمه دوم سال خبر دادید مگر در نیمه چندم سال هستیم؟