مهندس بدری

تذکر در مورد قیمت‌گذاری نامناسب گندم؛ دست دولت در جیب کشاورزان! (تیر 97)

  1398/01/17
نوشته شده توسط : مدیر

اخطار مهندس بدری به دولت درخصوص قیمت‌گذاری نامناسب گندم؛ دست دولت در جیب کشاورزان!