مهندس بدری

الحاق منطقه ویژه اقتصادی نمین به منطقه آزاد اردبیل (شهریور 97)

  1398/01/17
نوشته شده توسط : مدیر

تذکر مهندس بدری: دولت لایحه الحاق منطقه ویژه اقتصادی نمین به منطقه آزاد اردبیل را به مجلس ارایه کند.