مهندس بدری

ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان (شهریور 97)

  1398/01/17
نوشته شده توسط : مدیر

تذکر مهندس بدری به دولت: واگذاری کشت و صنعت مغان در اسرع وقت ابطال شود.