مهندس بدری

اخطار قانون اساسی در مورد لزوم برقراری عدالت اجتماعی (شهریور 97)

  1398/01/17
نوشته شده توسط : مدیر

اخطار قانون اساسی در مورد لزوم برقراری عدالت اجتماعی؛ چرا عوارض هزاران میلیاردی شرکتهای خودروسازی فقط نصیب تهران می‌شود؟