مهندس بدری

دفاع از علی دایی و طرح مسائل فرهنگیان، کارگران و ایثارگران (آبان 97)

  1398/01/17
نوشته شده توسط : مدیر

دفاع مهندس بدری از علی دایی، اسطوره فوتبال ایران و آذربایجان و طرح مسائل فرهنگیان، کارگران و ایثارگران