مهندس بدری

تذکر مهندس بدری در مورد کودک همسری (بهمن 97)

  1398/01/17
نوشته شده توسط : مدیر

تذکر و درخواست مهندس بدری مبنی بر تجدید نظر  درخصوص  اصلاح ماده  ۱۰۴۱ قانون مدنی (کودک همسری)