به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مهندس بدری شمارش آرای مردم در پنج حوزه انتخابیه استان اردبیل پایان یافت و هفت منتخب استان برای حضور در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی مشخص شدند.

با پایان شمارش آرا صدیف بدری با کسب ۵۳ هزار و ۷۰۸ رای از مجموع ۲۱۵ هزار و ۹۶۱ رای ماخوذه، به عنوان منتخب حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین و سرعین به مجلس یازدهم راه یافت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مهندس بدری با اعتماد مجدد مردم شهرستان‌های اردبیل، نمین، نیر و سرعین به وکیل خود در دوره دهم مجلس شورای اسلامی، مهندس بدری  به عنوان نماینده مردم از این حوزه انتخابیه  در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی نیز حضور خواهد داشت.