به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مهندس بدری، صدیف بدری گفت: استان اردبیل به واسطه عملکرد ضعیف مدیران، نتوانسته است در بخش درمانی توسعه چندانی داشته باشد به طوری که خدمات درمانی ارائه شده در شان اهالی استان نیست و با این ضعف آشکار استان اردبیل در حال از دست دادن فرصت توریسم درمانی کشور آذربایجان نیز هست.

سخنگوی کمیسیون عمران ادامه داد: استان اردبیل با وجود موقعیت ژئواکونومیک و ژئوپلوتیک خاص، به خصوص در زمینه گردشگری درمانی حوزه قفقاز، و وجود اهالی نجیب، با فرهنگ و انقلابی و تلاش‌ پزشکان و کادر مجرب درمانی، می‌توانست و می‌تواند به قطب توریسم درمانی کشور و منطقه تبدیل شود، اما به واسطه ضعف‌های مدیریتی نه تنها در جذب مراجعین جمهوری آذربایجان ناموفق بوده است، حتی در کسب رضایت مردم استان نیز کارنامه قابل قبولی ندارد.

وی با اشاره به بازدید اخیر از بیمارستان‌های امام خمینی (ره) و بوعلی اردبیل افزود: کمبود شدید فضای فیزیکی مناسب درمانی و غیراستاندارد بودن فضای فیزیکی موجود، کمبود شدید نیروهای متخصص و تجهیزات درمانی مناسب، کمبود تخت‌های بیمارستان به ویژه در مورد تخت‌های ویژه ICU و CCU باعث بروز مشکلات عدیده هم در سطح شهر اردبیل و هم در سطح شهرستان‌های استان شده است.

سخنگوی کمیسیون عمران ادامه داد: مراجعات درمانی از شهرستان‌های استان به شهر اردبیل باعث افزایش ازدحام در مراکز درمانی و کاهش شدید کیفیت خدمات برای اهالی استان شده است. علاوه براین مراجعات درمانی به مرکز استان و سایر استان‌های کشور، با خطرات و عوارض عدیده بعدی همراه است که در برخی مواقع غیرقابل جبران است.

بدری با اشاره تهدید سلامت مردم به خاطر ضعف نظارت در بخش‌های مختلف گفت: ضعف شدید در مدیریت مسائل درمانی اهالی داخل استان باعث شده است تا فرصت به وجود آمده در مراجعات درمانی از جمهوری آذربایجان، مقصد خود را از استان اردبیل به سایر استان‌ها تغییر دهند. مسلما تا زمانی که زیرساخت‌های درمانی استان پاسخگوی اهالی ساکن در آن نباشد، رقابت با سایر استان‌های برای جذب مراجعین جمهوری آذربایجان بی‌فایده خواهدبود.

این نماینده مجلس با اشاره به مشکلات موجود در درمان عوارض سوختگی افزود: تنها مرکز ترومای فعلی استان، با بیش از 100 سال عمر، عملا فرسوده، غیراستاندار و غیرقابل استفاده است و با توجه به مکان قرارگیری آن، دسترسی به آن عملا با سختی صورت می‌گیرد. نبود یک مرکز ترومای قابل قبول در استان اردبیل از مهمترین نقاط ضعف استان در زمینه خدمات درمانی است.

بدری در پایان سخنان خود ضمن اشاره به ریشه یابی چنین مشکلاتی تصریح کرد: بدیهی است که نگاه غیر تخصصی در حوزه درمانی و دخالت دادن نگرش‌های قومی-قبیله‌ای-جناحی در این حوزه می‌تواند برای سلامت اهالی استان مخاطره آمیز باشد. این نگرش اشتباه به فرصت شکوفایی اقتصادی استان، با استفاده از درآمد ناشی مراجعین توریسم درمانی کشورهای همسایه، ضربات جدی وارد کرده است.