به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مهندس بدری، جلسه بررسی سئوال از رئیس جمهور در مورد موسسات مالی اعتباری غیر مجاز و کاسپین و فرشتگان و آرمان روز دوشنبه، 30 بهمن‌ماه با حضور تعدادی از نمایندگان سئوال کننده و نمایندگان رئیس جمهور، رئیس بانک مرکزی و معاونین اقتصادی و امور مجلس رئیس جمهور و وزیر اقتصاد و دارایی، در محل کمیسیون اقتصادی مجلس ش.رای اسلامی برگزار شد.

 

در این جلسه صدیف بدری، نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی، به عنوان یکی از نمایندگان سوال کننده از رئیس جمهور، ضمن دفاع از این سوال اظهار کرد: چرا بانک مرکزی و دولت از حق و حقوق مردمی که با اعتماد به مجوز صادر شده از سوی آنان، در این موسسات سپرده‌گذاری کرده اند، دفاع نکرده و عاملین اصلی و فرعی این اجحاف آشکار در حق مردم را معرفی و جهت مجازات به دست قانون نمی‌سپارند؟

 

وی ادامه داد: متاسفانه بانک مرکزی رویکردی دوگانه داردو از یک سو مقرراتی را برای بانکها ارائه می‌کند که تسهیلاتی که به مردم می دهند را با سود و جرایم روز شمار از آن‌ها پس بگیرند و از سوی دیگر در قبال سرمایه‌های مادی و معنوی از بین رفته مردم، به هیچ وجه جوابگو نیست.

 

نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس تاکید کرد: این سئوال نمایندگان از رئیس جمهور محترم، اصلا سیاسی نیست چرا که از سلایق مختلف سیاسی این سئوال را امضا کرده‌اند.

 

بدری در پایان خاطرنشان کرد: ما هم به اقتدار و شان و منزلت رئیس جمهور اعتقاد داشته و ارزش قائل هستیم ولی در مقابل مردم هم عهد و پیمان بسته ایم که از حق و حقوی آنان دفاع کنیم و در همین راستا و مطابق اصل ۸۸ قانون اساسی و ماده ۲۱۲ آئین نامه داخلی مجلس، نمایندگان مجلس اقدام به طرح سوال از رئیس جمهور کردند.