به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مهندس بدری، شامگاه امروز صدیف بدری در خصوص احضار علی دایی اظهار کرد: شفاف سازی در هزینه کرد مالی همیشه لازم است، امری خود دایی قبل از هرشخص دیگری در حال انجام آن است. مساله زمانی رنگی دیگر به خود می‌گیرد که گوش مردم از اخبار تکراری مربوط به اختلاس مدیران دولتی پرشده است و به جای اخباری از احضاریه این افراد احضاریه‌های متفاوت از استان‌های متفاوت، به خاطر کمک علی دایی به زلزله زدگان صادر می‌شود. این نحوه برخورد با ثروت‌های معنوی کشور به صورت آشکار اعتماد عمومی را نشانه گرفته است.

وی افزود: جامعه ما در دورانی که بیش از هر زمان دیگر نیازمند بازسازی اعتماد مردمی است باید تقدیر و الگو سازی از افراد دلسوزی که در روزهای سخت زلزله کرمانشاه باعث کمک به امنیت فکری-روانی زلزله زدگان شده‌اند در اولویت قرار گیرد؛ افرادی صادق و دلسوزی به مانند علی دایی که با حضور شجاعانه و اقدامات به موقع و موثر خود این وظیفه سنگین اعتماد سازی جامعه را در مواقع بحرانی برعهده گرفته است.

بدری ادامه داد: در مساله احضار علی دایی که با نیت شفاف سازی صورت گرفته است، روند به گونه ایست که نه تنها به افزایش اعتماد عمومی کمک نمی کند بلکه مساله سنگ اندازی در برابر خادمین واقعی ملت را تداعی می‌کند، امری که می‌تواند به اعتمادسوزی بیشتر منجر شود.

عضو فراکسیون ورزش مجلس با اشاره به اینکه همه ما مشروعیت خودمان را از مردم داریم الحمداله دایی آن مشروعیت را حفظ کرده و باز امین مردم هست گفت: توصیه می‌شود با تعریف روندی متفاوت، ضمن تقدیر و تمجید از این بزرگواران، روندی محترمانه برای شفاف سازی‌های مالی تعریف شود تا به جای اعتمادسوزی و حس تخریب کمک کنندگان به زلزله زدگان، حس اعتماد و احترام متقابل در ذهنیت مردم نقش ببندد.